Talep Formu

Eğitim programları hakkında detaylı bilgi almak için lütfen aşağıdaki "katıl" butonuna tıklayarak ilgili formu eksiksiz doldurunuz.

Haberler

Uygulamalı Türkiye Muhasebe Standartları eğitimimiz başlamıştır.
"Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanununun Kredi Riskine Etkisi" konulu eğitimlerimiz başarıyla devam etmekte.
Şirket ortaklarımızdan Faik Başar, açık eğitim taleplerinizi karşılayabilmek amacıyla Okalip Toplantı Merkezi ile işbirliği yaptı. Farklı konulardaki açık eğitim talepleriniz ve bilgi almak için IfA'yı ve Okalip Toplantı Merkezini arayabilirsiniz.

HİZMETLERİMİZ

Eğitim Hizmetleri
Danışmanlık Hizmetleri
Finansal Koçluk
Tüm Eğitim Listemiz
• AB’ye Uyum Sürecinde Risk Yönetimi (Basel II’ nin
• Bankalar ve Şirketler Kredilendirme Sistemi Üzerindeki Etkileri)
• Aktif-Pasif Yönetimi
• Alternatif Finansman Teknikleri
• Banka Bilanço Analizi
• Banka Dışı Mali Kurumlar Hesap Planı Açıklaması ve Muhasebe Uygulamaları
• Bankacılıkta Kaynak Maliyeti ve Fiyatlama
• Bankacılıkta Pasif Vadesini Uzatma
• Bankacılıkta Risk Yönetimi
• Bankacılıkta Şube Performans Ölçme
• Bankalarda Aktifin Getirisini Hesaplama Yöntemleri
• Bankalarda Hazine Yönetimi ve Hazine Ürünleri
• Basel II
• Basel II – Sermaye Uzlaşısı
• Basel II’ nin Bankalar ve Firmalar Üzerindeki Etkileri
• Basel II’ nin Bankalar ve Kobilerin Kredilendirme Sistemi Üzerindeki Etkileri
• Bayi Karlılığı Yönetimi
• Bireysel Bankacılara Yönelik Risk Yönetimi
• Bireysel Krediler ve Riskin Azaltılması Metotları
• Bireysel Portföy Yöneticileri İçin Ekonomik ve Finansal Verileri Yorumlama Sanatı
• Bütçeleme ve Finansal Kontrol
• Büyüyen Ekonomilerde Kredi Riski Yönetimi
• Değişen Ekonomik Koşullarda Kredi Riski Yönetimi
• Dış Ticaret Uygulamaları
• Dış Ticaret ve Görünmeyen Kalemler
• Dış Ticaretin Finansmanı
• Due Diligence
• Dünyada ve Türkiye’de Ekonomik Gelişmelerin Gidişatı ve Yorumlanması
• Ekonomik Katma Değerinin Ölçümü ve Kredibilite Değerlendirilmesindeki Önemi
• Enflasyon Muhasebesi
• Erken Uyarı Sinyalleri ve Sorunlu Krediler
• Finansal Sistem Para Sermaye ve Döviz Piyasaları
• Finansçı Olmayanlar İçin Finans
• Finansal Analiz
• Finansal Hizmetler Kanunu ve Etkileri
• Finansal Kiralama ve Faktöring Şirketleri Uygulama Ve Muhasebesi
• Finansal Matematik
• Finansal Muhasebe
• Finansal Planlama & Bütçeleme
• Ekonomide Ufuk Turu
• Fiyatlama ve Verimlilik
• Genel Bankacılık
• Genel Ekonomi
• Genel Ekonomi ve Ticari Sağduyu
• Hazine Ürünleri
• İleri Finansal Analiz
• Karşılaştırmalı Banka Performansları ve Verimlilik Analizleri
• Kaynak Maliyeti ve Yatırım Kararlarının Analizi
• Kısa ve Uzun Vadeli Risklerin Yönetimi
• Kobilere Yönelik Mali Analiz
• Kredi Ürün Bilgisi ve Kredilendirme Süreci
• Kredi ve Risk Yönetimi
• Kurumlarda Risk Yönetimi
• Leasing
• Makro Ekonomi, Para-Banka & TCMB Bilanço Analizi
• Makro Ekonomik Göstergeler ve Etkileri (Ekonomik Sağduyu)
• Mali Tabloların Konsolidasyonu
• Maliyet Analizi
• Menkul Kıymetler


• Muhasebe İle Banka ve Şirket Değeri Arttırılabilir Mi?
• Piyasa ve Kredi Riski Yönetimi
• Proje Finansmanı ve Risk Yönetimi
• Proje Yönetimi
• Risk Tespiti ve Kredibilite
• Sermaye Piyasaları (Aracılar Ve Araçlar)
• Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemelerine Göre Mali Tablo Düzenlenmesi
• Sermaye Piyasası Kurumları
• Sorunlu Krediler ve Erken Uyarı Sinyalleri
• Şirket Değerinin Tespiti
• Şirketlerde Finansal Planlama ve Bütçeleme
• Tek Düzen Hesap Planı ve Maliyet Hesapları
• Temel Banka Muhasebesi
• Temel Dış Ticaret
• Temel Factoring ve Factoring İşlemlerinin Denetimi
• Temel Finansal Analiz
• Temel Muhasebe
• Teori ve Uygulamada Bankacılar Açısından Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS)
• Ticari Sağduyu
• Transfer Fiyatlaması Yoluyla Şirket Değeri Nasıl Arttırılır?
• Türev Ürünler ve Kredi Riski İlişkisi
• Türev Ürünler, Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası
• Türk Finans Piyasasının Yapısı ve Finansal Kurumlar
• Türkiye Muhasebe Standartları Uygulaması, Temel Vergi ve Gelir Vergisi
• US GAAP ( Amerika’da Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri )
• Uygulamalı ve Karşılaştırmalı Türkiye Muhasebe Standartları
• Yönetim Muhasebesi ve Verimlilik
Pencereyi Kapat